6 misstag med min investering I Town Sport International

Jag har sålt av min position i Town Sport International (CLUB) för ett väsentligt lägre pris än anskaffningsvärdet. Bolagets aktiekurs har de senaste månaderna befunnit sig i fritt fall pga. bolagets verksamhet kraftigt försämrats, samtidigt som marknaden misstror ledningens förmåga att vända bolaget.

Ibland misslyckas en investering pga. osannolika händelser. Ibland misslyckas en investering pga. investeraren inte har gjort sin hemläxa. Tyvärr tillhör min investering i CLUB till den senare kategorin. De faktorer som ledde till bolagets problem och sedermera kraschen i företagets aktiekurs, är alla sådana som jag stötte på under min analys av bolaget. Tyvärr valde jag att ignorera eller underskatta effekten av dem, vilket ledde till att jag hade en alldeles för positiv bild av CLUB. I syfte att lära mig själv, och säkerställa att jag ska få ut något positivt av denna investering tänkte jag kort gå igenom mina misstag:

• Jag överskattade bolagets konkurrensfördelar – Som jag såg det så var företagets konkurrensfördel att bolaget hade skalfördelar jämfört med konkurrenterna tack vare sin högre koncentration av gym. Vad jag inte insåg, var att ökningen av små nischade boutique gym neutraliserade CLUB:s stordriftsfördelar då marknaden (i nuläget) föredrog dessa aktörers erbjudande framför CLUB.
• Jag beräknade normaliserade intäkter för högt – Att jag överskattade bolagets konkurrensfördelar, ledde dessutom till att jag beräknade normaliserade intäkter utifrån de senaste fem årens historik. Utan att ta hänsyn till att marknaden som helhet har förändrats kraftigt de senaste 3 åren. Jag kan inte heller säga att detta var något som inte kom upp, det finns signaler om detta direkt när jag började forska på bolaget.
• Jag oroade mig alldeles för lite för bolagets finansiella ställning – Även om bolaget hade mkt pengar på balansräkningen så hade bolaget en väldigt hög nettoskuldsättning. Framförallt om bolagets konkurrensfördelar var försvagade och trenderna på marknaden var emot bolaget. I det läget skulle bolaget inte ha tillräckligt med tid att genomföra en förändring av verksamheten.
• Jag ville investera – Jag underskattade bolagets risker eftersom jag inte såg några andra attraktiva investeringar och jag inte ville ligga i cash. Exempelvis så var jag i New York någon månad efter att jag hade investerat. Jag kom ihåg att jag blev besviken på att det var så långt mellan bolagets gym, och jag undrade om jag hade överskattat bolagets stordriftsfördelar. Jag agerade dock aldrig på denna oro utan valde att bortse från den då jag inte såg några andra intressanta affärer.
• Jag nonchalerade att övervaka bolagets verksamhet – Det fanns varningssignaler på vägen neråt som jag inte hann ta till mig på grund av för lite tid till mina investeringar. Om jag hade agerat på dessa signaler hade jag kommit ut med en liten förlust eller möjligtvis en liten vinst.
• Det grövsta felet var dock att jag la en stor andel av portföljen i företaget – Inte nog med att den finansiella smällen blev mkt värre än vad den borde ha blivit, det blev dessutom tuffare mentalt att hantera.

Som investerare kommer du alltid göra misstag, men ditt jobb är att minimera antalet ”unforced errors” och deras påverkan på ditt finansiella resultat. I detta fall misslyckades jag kraftigt med detta.

Inköp: 6,00 USD
Försäljning: 2,81 USD
Resultat: -53,3%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>