Året som gått

Så här i början av 2014 är det ett bra läge att vända blicken tillbaka till året som har gått och fundera både kring de saker som har gått bra, men även de saker som har gått mindre bra. I absoluta termer var 2013 ett bra år för min del med en uppgång om 19,25% under året som helhet. Jämfört med SIXRX utveckling (27,95%) är jag dock självfallet väldigt missnöjd med årets insats. Det är viktigt att komma ihåg att portföljens utveckling under ett enskilt kalenderår påverkas av många olika faktorer som en investerare inte kan styra över.

Anledningar till att jag underpresterat index är följande:
• Stora delar av min kvarvarande portfölj (presenteras senare i inlägget) har underpresterat jämfört med index.
• Avveckling av tidigare innehav till alldeles för låga kurser. Bl.a. lyckades jag med konststycket att avveckla mitt innehav i Vitrolife till en kurs som är mindre än hälften än dagskursen.
• Dålig timing av mitt senaste större inköp. Jag investerade i Strayer Education några dagar innan de släppte sin senaste kvartalsrapport. En kvartalsrapport som var väsentligt sämre än vad både jag och marknaden förväntade sig. Strayer Education föll över 20 % samma dag som rapporten offentliggjordes.

Under våren vidareutvecklade jag mitt mekaniska system som syftar till att både tidseffektivisera mitt investerande och samtidigt generera överavkastning jämfört med en regelrätt indexinvestering. Jag är kraftigt influerad av ”Thinking, fast and slow” och tanken att relativt enkla algoritmer/formler är bättre än experter på att fatta beslut under en hög grad av osäkerhet. Som jag har nämnt under året är detta ett långsiktigt experiment under 5 år där vi ska utvärdera den eventuella överavkastning som systemet kan generera.

Glädjande nog anser jag att jag har utvecklats som investerare under året även om antalet inlägg som jag har publicerat har varit relativt få. Huvuddelen av tiden jag har spenderat för att utvecklas som investerare har lagts på läsning av ytterligare litteratur och många olika bloggar. Jag har även gjort ett antal värderingar och analyser som jag inte har valt att publicera av olika anledningar. Detta är 2014 ett big no-no; alla analyser som jag gör ska publiceras på bloggen.

Även om jag har avvecklat innehav som jag i efterhand skulle ha behållit, anser jag att kvaliteten på min portfölj har ökat. Inte bara själva kvaliteten på mina innehav, utan dessutom kvaliteten på besluten. Jag har ett mycket tydligare resonemang och analytisk grund till de inköp som har skett under året.

Min portfölj består av följande större innehav. Jag äger även ett antal mindre positioner som jag inte har lyckats avveckla (nackdelen med att investera i Micro cap) samt även aktier i ett onoterat bolag.

Aktuell portföljfördelning
För tillfället sker inget nysparande då jag bygger kassa inför ett eventuellt husköp. Det betyder att kapitalet till eventuella nyinvesteringar alltså kommer att komma ifrån försäljningar av befintliga innehav. Något som jag historiskt inte har världens bästa track record on.

Jag har sedan tidigare analyserat och förklarat mitt resonemang bakom mina investeringar i Strayer Education samt eWork. Jag kommer inte publicera de analyser som låg till grund för investeringarna i Apple och SHB. Detta då bolagen är välkända och välanalyserade (min analys skulle alltså inte bidra till något nytt) samt att de analyser som låg till grund för mina inköp är så pass gamla, att det skulle ta för lång tid för mig att uppdatera dem. Jag kommer att publicera analyser avseende Proact och KABE vid senare tillfälle.

One comment on “Året som gått

  1. Pingback: Mål för 2014 | Aktieinvesteringar.seAktieinvesteringar.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>