Det händer saker i Town Sport International

En av anledningarna till min investering i Town Sport International (CLUB) var att det existerade en katalysator, i form av att en aktivist-Hedgefond (HG Vora Capital) hade tagit en position i aktien. Tyvärr har det hittills inte utspelat sig som planerat, då CLUB nu har informerat marknaden om att de kommer genomföra en ”rights offering” i syfte att skapa ett så kallat ”poison pill” som syftar till att försvåra för utomstående aktörer att ta kontroll över företaget.

Som minoritetsägare är jag oerhört missnöjd med styrelsen, då detta självklart är ett sätt för företagets ledning (som jag sedan tidigare är tveksam till) att behålla makten i företaget på bekostnad av oss aktieägare. Detta eftersom en extern aktör inte kan lägga ett fientligt bud på företaget som helhet, utan nu blir tvingad att förhandla med styrelsen.

Konstigt nog har marknaden reagerat positivt på det här beskedet och handlat upp aktien med över 5% på en övrigt stillastående börs. Jag antar att förklaringen är att marknaden ser styrelsens handlade som ett tecken på att ett fientligt bud på företaget nu är troligare än vad marknaden tidigare trodde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>