Förändrad livssituation

Jag har inte skrivit på länge men det beror inte på att det inte har hänt något, tvärtom så har det hänt väldigt mycket i mitt liv den senaste tiden. Till höjdpunkterna hör att jag numera är gift, och dessutom har jag och min fru införskaffat oss ett trevligt hus i en trivsam kommun i Skåne.

I samband med detta har jag och min fru haft tillfälle att förhandla med ett större antal banker avseende vårt huslån. En klart blandad kompott i mina ögon, generellt sett skulle jag säga att kunskapsnivån (inom både ekonomi och även sälj) är väldigt låg bland de ”rådgivare” som vi har träffat. Jag ska inte tråka ut er med detaljerna men för att göra en lång historia kort har vi bundit vårt lån på 10 år för en ränta om 3,15% (med listpris på 3,9% innebär det 75 punkter i ränterabatt). Som jag ser det är det framförallt en försäkring mot ökade bostadskostnader som har goda möjligheter att bli en plusaffär. Samtidigt så måste jag säga att jag tycker det är lysande att kunna binda på 3,15%; med ränteavdraget är det klart lägre än vad en diversifierad portfölj skulle ha i direktavkastning även i en så högt värderad marknad som i dagsläget.

Detta har självfallet betytt att vår portfölj har minskat i storlek, samtidigt som vårt utrymme för att genomföra insättningar i portföljen är mer begränsat i dagsläget. Som tidigare har vi vårt kapital fördelat i två portföljer; en aktiv förvaltad portfölj samt det mekaniska systemet. I samband med husköpet har vi omstrukturerat den aktivt förvaltade portföljen, framförallt så har jag koncentrerat vårt kapital till mina bästa idéer. Den aktivt förvaltade portföljen har nu endast 3 innehav, så jag har utan tvekan en väldigt koncentrerad investeringsstil. Av de 3 innehaven är 1 nytt och detta kommer jag att presentera i ett framtida inlägg.

Vidare har det skett en geografisk förskjutning av portföljen och den består nu till ungefär 70% av amerikanska företag och resterande innehav är australiensiskt, vi har alltså inga svenska innehav. Detta är något som jag definitivt inte har eftersträvat, snarare tvärtom då det för in valutarisk i portföljen. I mina ögon är dock valutarisken att föredra framför att sänka min standard bara för att hitta svenska investeringsmöjligheter.

One comment on “Förändrad livssituation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>