Försäljning Emeco Holdings

Jag har nu sålt av mitt innehav i Emeco Holdings med en kraftig förlust. Min tes byggde på att bolaget skulle kunna generera fritt kassaflöde genom att sälja av delar av sin fordonsflotta, och på det sättet ”right-size” för den tuffare marknad som bolaget möter.

Under en period följdes den strategiska planen och bolaget minskade sin fordonsflotta även om det gick långsammare än vad jag och många andra investerare ansåg var rimligt. Efter en period kom dock en ny ledningsgrupp in i bolaget. Istället för att fullfölja den tidigare strategiska planen, så valde den nya ledningen att istället försöka satsa sig ur dessa problem, bl.a. genom att försöka genomföra ett uppköp av Rentco. Problemet med detta var att köpet skulle betalas med aktier i Emeco, aktier som i dagsläget är väldigt lågt värderade. Ett flertal större aktieägare agerade och stoppade till slut affären.

Jag har gett den nya ledningen benefit-of-doubt men sättet de hittills har agerat på ökar kraftigt risken med en investering i Emeco Holdings. Dessutom har bolagets nettoskuld ökat, då bolaget investerar i en mer avancerad fordonsflotta samtidigt som de inte genererar något fritt kassaflöde genom försäljningar av redan köpta fordon.

Vilka lärdomar kan vi då dra av detta fiasko:
• Var mer uppmärksam på varningstecken – Att bolaget valde att omförhandla sina lån, något som förmodligen inte hade varit nödvändigt om de planerade att fortsätta att sälja av sin fordonsflotta borde ha skrämt mig mer än det gjorde. Att två tidigare kommunicerade större fordonsförsäljningar avbröts skulle egentligen ha väckt nog varningsklockor för mig att agera på.
• Ledningsbyte – Om investeringen kräver att ledningsgruppen agerar på ett specifikt sätt, och ledning sedan byts ut, var då väldigt noggrann med att säkerställa att den nya ledningen kommer agera som tidigare kommunicerat.
• Tidsrisk – Jag såg inga problem med att det skulle ta lång tid innan jag skulle kunna avyttra mina aktier till en vinst. Vad jag inte var lika fokuserad på var det faktum att desto längre tid det tar för tesen att löpa ut, desto längre tid för oväntade problem att uppkomma.
• Information – Emeco Holdings har aldrig varit lysande på informationsdelning. Det som är ett mindre problem när det går bra, blir dock ett väsentligt större problem när det uppstår frågetecken kring företagets strategi och genomförande.

Emeco Holdings kan fortfarande bli en bra investering, för min del har jag dock avvecklat mitt innehav då jag upplever att risken har ökat kraftigare än aktiekursen har fallit.

Inköp: 0,242 AUD
Försäljning: 0,065 AUD
Avkastning: -73%

Postscript: Efter att jag sålde mitt innehav har ledningen byts ut samt att Emeco har släppt sin årsrapport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>