Vem är jag? Min investeringsprofil – både nu och förr

Jag har sysslat med investeringar i mer än 10 år. Allt började med att min far gav mig förtroendet att förvalta en liten summa pengar åt honom när jag var 15 år gammal. Detta var i slutet av 1999; inte riktigt den perfekta tiden att börja med aktieinvesteringar. Större delen av min portfölj låg i Ericsson aktier inköpta för helt sanslösa värderingar. När bubblan sprack utraderades nästan hela min portfölj.

Jag slickade mina sår och fortsatte att lära mig om aktiemarknaden och teknisk analys. Bland annat vann jag några tävlingar vilket höll modet och intresset uppe, även när jag inte hade något kapital att investera. Någon gång under 2002 satte jag in nya friska pengar för att tillämpa det jag hade lärt mig. Jag var inte direkt intresserad av företagen bakom aktien utan fokus låg på aktiekurvor och makroanalyser. Kapitalet jag hade att förvaltade ökade kraftigt tack vare lite framgångar men framförallt för att jag fick förtroendet att förvalta min mors fondinvesteringar.

Jag gick helt ut ur börsen 2006, i väntan på den stora nedgången som aldrig kom. 2006 och början av 2007 var väldigt tunga perioder för mig mentalt då jag var övertygad om att börsen var övervärderad och att den skulle falla. Tyvärr höll marknaden inte med mig. Det dröjde ända fram till mitten 2007 innan börserna började falla.

Efter Ericssons vinstvarning initierade jag mina första större negativa positioner. Jag kommer ihåg det tydligt eftersom jag fick den första informationen och bekräftelsen på att något var på gång när jag satt på ett hotell i Guangzou. Detta ledde sedan till några väldigt frustrerande dagar då jag var på den kinesiska landsbygden utan en vettig Internetuppkoppling.

2008 var utan tvekan mitt bästa år både i absoluta termer och procentuellt. Under slutet av 2008 och början av 2009 började jag dock ifrågasätta min investeringsfilosofi – jag tjänade bra med pengar på mina investeringar men kände samtidigt att det var något som saknades. Den största invändningen jag hade var att de makrobaserade arbitrage, swingtrades och derivatpositioner jag arbetade med inte hade någon positiv påverkan på världen i stort.

Kapital som satsas i företag hjälper till att bygga företaget samtidigt som det skapar nya produkter, kunskaper och jobb. Att spekulera i huruvida USD/SEK ska öka eller sjunka i värde de närmaste sex månader har inte samma positiva påverkan på samhället i stort.

Denna förändring i tankesättet kombinerat med att jag inte längre hade viljan att studera kurvor hela dagarna, ledde till att jag istället började analysera och investera i enskilda företag. Jag skulle definiera mig själv som aggressiv värdeinvestare med bottom-up fokus. Under denna lärandeprocess har jag haft en väldigt stor nytta av de många svenska bloggar som handlar om värdeinvesteringar och företagsanalys. Mitt mål med den här bloggen är att försöka ge tillbaka genom att bidra med mina perspektiv, kunna föra en effektivare dialog med andra investerare som har liknande intressen som mig, och samtidigt fortsätta att lära mig den ädla konsten att förvalta pengar.

Förhoppningsvis följer ni med på denna resa och tillsammans blir vi lyckligare, snyggare och rikare :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>