Uppdatering – Magicjack (CALL)

Som jag nämnde i mitt senaste blogginlägg så har en hel del hänt sedan jag skrev analysen och tog en position i Magicjack. Jag har redan avyttrat mitt innehav. Jag investerar normalt med en tidshorisont på cirka 5 år, så att jag avyttrade mitt innehav efter mindre än månad betyder att något oplanerat har hänt. I mina ögon har sannolikheten för att Magicjack ska bli en bra investering sjunkit kraftigt. Samtidigt som företaget värde har sjunkit kraftigt, har aktiepriset inte påverkats i lika stor grad, vilket ger en god chans att komma ut ur bolaget innan situationen försämras mer.

Som jag nämnde i min ursprungliga analys är det centralt att Magicjack återvänder till tillväxt för att företaget ska bli en bra investering. I samband med konferenssamtalet för helåret 2014 offentliggjorde även ledningen för Magicjack sin prognos för 2015. Ledningen prognosticerar en omsättning om 100 MUSD för helåret 2015, vilket motsvarar en ungefärlig minskning om -14%.

Jag såg en stor potential i företagets satsning i Sydamerika, framförallt för att jag såg en stor kundnytta bland företagets potentiella kunder i exempelvis Mexiko. Detta initiativ, egentlig samtliga initiativ som syftat till att få skapa tillväxt, är antingen försenat eller helt nedlagt.

[]However, progress has been slower than we envisaged in the second half of 2014. There remains potential in this partnership but we’re not forecasting revenue contribution in 2015. We will conservatively manage Mexico expenses as we monitor market potential.”

Conference Call Q4 2014, via Seeking Alpha

Jag nämnde även i min analys att jag såg frågetecken avseende den nya ledningens förmåga att leverera, tyvärr lyssnade jag inte mer till min magkänsla än att jag noterade det och valde att gå vidare med investeringen ändå. Det är nu (tyvärr lite sent) tydligt för min del att ledningen har stora problem med att få den operativa verksamheten att fungera, och framförallt att lyckas med de aktiviteter som behövs för att få verksamheten att återgå till tillväxt.

Ett projekt som är försenat, och som skulle ha kunnat fungera som trigger för en vändning av Wall Streets bild av företaget, är lanseringen av betalfunktioner på deras app. Ledningens kommentar till det hela är oroväckande, då den indikerar att deras IT-infrastruktur är stelare och mer begränsad än vad jag hade räknat med.

“ The simple answer is that our underlying systems and platform worked very well for the current MagicJack product, but are not flexible enough to quickly rollout new products to support the growth this team has envisioned for the Company. So what does this mean? We’ll manage the core business and look to partners to help drive innovation, leverage our brand, distribution channels, low cost network, subscriber base and strong balance sheet. “

Conference Call Q4 2014, via Seeking Alpha

I mina ögon är tillväxt absolut centralt för att Magicjack ska bli en bra investering. När nu ledningen, i grund och botten, går ut och säger att samtliga initiativ för att generera tillväxt antingen är pausade eller helt stoppade så har mitt bedömda värde av företaget sjunkit kraftigt. Detta samtidigt som marknadens värdering av bolaget inte alls har påverkats i lika hög grad. Detta är i mina ögon ett tillfälle att sälja.

Jag vill vara tydlig med att bolaget ändå kan bli en bra investering för företagets ägare, exempelvis är caset för att en riskkapitalist ska gå in och köpa hela bolaget fortfarande aktuellt. Det är dock inte aktuellt för min del att delta i en sådan spekulation då värdet av bolaget har urholkats. Det är fullt möjligt att jag kommer gräma mig väldigt mycket om några månader men jag har nu avvecklat mitt innehav.

Köpkurs (USD): 7,86 USD
Försäljningskurs (USD): 7,09 USD
Utfall (USD): -9,8%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>