Uppföljning Mål 2014

I början av februari 2014 skrev jag ett inlägg där jag gick igenom målen jag hade för 2014. I detta inlägg tänkte jag dels gå igenom hur väl jag har lyckats att uppnå dessa mål och ge er en överskådlig blick på min nuvarande portfölj. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så fokuserade jag på tre områden under 2014:

• Relationer & hälsa
• Investeringar & sparande
• Jobb

Dock diskuterade jag endast målen för ett område, Investeringar & sparande i bloggen. Detta då jag var tveksam till att det fanns intresse av att läsa om de övriga områden, men framförallt för att jag inte var bekväm med att vara öppen med samtliga områden. Även om jag skriver anonymt, lämnas alltid spår så fort du är aktiv på Internet.

• Spara X SEK, motsvarande X SEK per månad: Detta mål klarade jag av så länge det var aktuellt. I samband med att jag och min fru köpte hus blev detta mål inaktuellt, då husköpet förändrade vår ekonomi i grunden. Detta mål blev alltså N/A.
• Sammanställa min investeringsfilosofi: Ett stort NEJ på detta mål. Tyvärr har jag inte alls fokuserat på detta under året. Till mitt försvar har jag utvecklat mina tankar och förbättrat min kunskapsbas under året, dock är det fortfarande långt ifrån att vara ett välformulerat dokument, som är målet.
• Skriva 37 kvalitativa inlägg på bloggen: Ett ruggande NEJ. Under året har jag endast lyckats få ihop 6 stycken kvalitativa inlägg. Inte nog med att det är väldigt långt under målsättningen, det är dessutom väldigt lågt i nominella tal. Det tar mig alltså 2 månader att skapa ett kvalitativt inlägg. I mina ögon gör det insatsen som duktiga skribenter som värdebyrån och aktiefokus gör ännu mer imponerande.
• Utveckla ett system för att hantera de mentala utmaningarna i mitt ”normala” investerande: Nej, även om jag har utvecklat system till en viss grad har jag på intet sätt löst detta problem. Detta mål hänger väldigt tätt ihop med investeringsfilosofi vilket gör att dessa måste lösa tillsammans.

Det är svårt att vara nöjd med en insats som slutar med att jag misslyckats att uppnå 3 av 4 mål, och ännu mer då anledningen till att jag inte misslyckats med det fjärde målet är att det blev inaktuellt under årets lopp. I detta läge skulle det vara väldigt logiskt om jag vore besviken men så är inte fallet; när jag tittar tillbaka är jag mycket mer lycklig och tillfredsställd med livet i dagsläget än vad jag var i början av 2014. Tittar vi på de övriga områden där jag hade totalt 9 mål, anser jag att jag lyckats uppnå 6 stycken av dessa, vilket är mer än väl för att jag ska vara väldigt nöjd. Anledning är att jag har uppnått de viktigaste målen; de som faktiskt betyder något.

Om vi istället fokuserar på hur mina investeringar gick under 2014 så ökade den aktivt skötta portföljen med hela 29,83% i SEK vilket jag helt klart är nöjd med. Under året har jag renodlat min portfölj ytterligare och har i dagsläget endast 3 aktiva positioner, och jag har precis frigjort likvida medel för att investera i ytterligare ett företag. Det bör noteras att min avkastning är dopad av valutaförändringar då mina investeringar i dagsläget uteslutande är i utländska bolag.

Marknadsvärdet - Aktiv Portfölj

En stor del av mitt totala kapital är också ”bundet” i det mekaniska systemet vilket är en grundförutsättning för att jag ska våga ha en så pass fokuserad portfölj.  I en perfekt värld hade jag utan problem haft tid och skicklighet att hitta 10 riktigt bra investeringar och då kunnat ta in alla i portföljen. Det ser jag dock som väldigt osannolikt, därför blir jag tvingad att välja mellan att ta in investeringar som jag inte har tillräckligt stor insyn i eller att fokusera mitt kapital på mina bästa idéer. Därför blir det naturligt att välja det andra alternativet.

Markandsvärdet - Total portfölj

One comment on “Uppföljning Mål 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>